En 2016, el Ayuntamiento de Cedeira junto con el de Burela y Ribadeo, desarrollaron un proyecto que tenía como objetivo acercar la riqueza geológica de los tres municipios a la mayor población posible tanto autóctona como extranjera. Los tres municipios tienen características geológicas especiales y secuenciadas del desarrollo geológico de nuestro litoral. Esto sumado a la proyección turística sostenible de nuestro territorio en su conjunto, fue lo que llevó a la elaboración del proyecto. «Entre Arcos y Cantís», título co que pretendíamos englobar dende os famosos arcos da Praia das Catedrais, pasando polas formacións tamén presentes en Burela ata os espectaculares cantís cedeireses. No proxecto incluímos numerosas accións, dende a realización dun curso de guías locais do litoral, elaboración de inventario xeolóxico de cada un dos Concellos, unidades didácticas destinadas a distintos rangos de idade, rutas xeolóxicas, paneis explicativos, folletos, desenvolvemento dunha aplicación móbil, deseño dun portal web, programa de visitas guiadas dirixidas a centros escolares e tamén a elaboración de vídeos, un para cada Concello e outro en conxunto.

O desenvolvemento do proxecto Entre Arcos e Cantís, aínda que contou con financiamento propio, foi posible grazas á subvención que solicitamos ao GALP, a Xunta de Galicia e a Unión Europea, Fondo Europeo Marítimo e de Pesca. Subvención bienal que comprendeu os anos 2016 e 2017 e que nos permitiu iniciar un camiño no que seguiremos traballando. Unha das acción desenvolvidas con máis éxito foron as xeorutas guiadas, dirixidas e executadas polo doutor en xeoloxía Fran Canosa; no noso Concello comezamos con tres realizadas na semana santa e o verán do 2016 e ampliamos a catro no 2017 xa que a demanda das mesmas así o esixía e neste 2018 continuaremos a ofrecelas nas mesmas datas.

Os animo a ver los dos vídeos, uno de Cedeira con una grabación de nuestros acantilados realizada con un dron y el otro en el que aparecen los tres municipios y en el que disfrutaréis y conoceréis toda la riqueza geológica que tenemos con las explicaciones de Fran. Canosa que acompañan a las imágenes. Tenemos un patrimonio geológico impresionante y es trabajo de todos cuidarlo y respetarlo.