Paisaxe característica de cantís atlánticos que definen a orografía do territorio de Cedeira. Os Cantís de Cortes e o pobo de Santo André de Teixido dominan a panorámica, situados a poucos quilómetros do pé de vía da Senda do Santo. Ademais, a instalación atópase no denominado Complexo Xeolóxico Cabo Ortegal, territorio con relevancia científica internacional a nivel xeolóxico.

Estas a punto de descubrir a primeira vía ferrata instalada en Galicia no ano 2022.

A vía ferrata Senda do Santo está situada na Serra da Capelada no termo municipal de Cedeira. A súa ubicación xeográfica fai deste lugar unha atalaia natural privilexiada dende a que se pode observar parte da

INFORMACIÓN TÉCNICA FERRATA

Lonxitude equipada: 124 metros de progresión, acadando os 60m de altura no punto mais elevado.

Duración estimada: 1 hora e 45 minutos incluíndo o acceso a pé de vía e o regreso unha vez rematada a actividade (En condicións de bo estado físico, coñecemento do material e do medio, e condicións meteorolóxicas estables)

Nivel de dificultade: K2 – pouco difícil (Escala Hüsler actualizada)

Progresión: 2 desplomes – 3 pontes mono – 1 ponte/escaleira inclinada

Descrición: Comezamos a vía collendo altura con 17m de ascensión en lixeiro desplome, este pode chegar a ser o tramo máis esixente da vía. Chega a continuación a primeira ponte de mono que se pasa sen dificultade xunto cun pequeno tramo en progresión ata chegar a escaleira inclinada en ascenso cunha lonxitude de 23m. Recomendase levar os brazos estirados e o punto de equilibrio baixo para non facer moito movemento no avance. Unha vez superada facemos un cambio de parede en pequeno desplome, aquí comezan 6m de travesía ata chegar a segunda ponte de mono e ao “Asento de Daniel”, un amplo chanzo para poder desfrutar das privilexiadas vistas de Santo André de Teixido e o Océano Atlántico. Foi nomeado así en honor á persoa que tivo a iniciativa do proxecto vía ferrata Senda do Santo. A partir do asento, a progresión vai ascendendo de novo sen dificultade, alternan grampas e cadeas ata chegar a última ponte de mono. 18m separan o final desta ponte ata a saída que no require de gran esforzo pero si de atención no momento de finalizar o ancoraxe á liña de vida.

Plano descritivo
Accesos
Normas de uso
O noso entorno
Normas de uso para empresas de turismo activo