• Deportistas con licenza federativa oficial, de deportista ou adestrador, propia da práctica da vía ferrata.
  • Por medio da participación nunha actividade organizada polo persoal ou entidade organizadora autorizada polo Concello de Cedeira.

En ambos casos é obrigatorio cumprir co establecido para as persoas usuarias no Regulamento de uso da vía ferrata Senda do Santo, particularmente nos seus artigos terceiro, cuarto e quinto.

(BOP nº 175 – mércores, 14 de setembro de 2022)

Descarga PDF 221026_Reglamento Vía Ferrata